Zdroj vody pro koupaliště - vrt, solární ohřev 

Podzemní voda je získávána z vrtu o celkové hloubce 48 m. Profil vrtu HV-1 - viz fotogalerie.

Zakrytí vrtu tvoří zděný nadzemní objekt se stanovým zastřešením

Ustálená hladina dosahuje cca 8,25 m od horního okraje ocelové zárubnice. Čerpadlo je umístěno v hloubce cca 35 m s výkonem čerpání cca 160 l/min. Čerpaná voda je vyvedena výtlačným  potrubím DN 2"do objektu úpravny vody na koupališti.

Charakteristika vody se vyznačujerelativně nízkou teplotou ´9 oC ,  nízkým Ph = 5,75 a dosti vysokou tvrdostí 14,5 oN. Dále zvýšeným obsahem železa ( cca 5 mg/l) a manganu ( cca 2 mg/l).

Režim čerpání je řízen automatikou úpravny vody na koupališti.

 

Solární ohřev vody – oteplovací soustava.

Představuje historickou technickou zajímavost našeho koupaliště.

Oteplovací solární soustava byla vybudována v roce 1994 spolu s vrtem. Je tvořena třemi sekcemi plochých a mělkých betonových nádrží. Každá sekce má plochu 72 m2 .Meandrovitý průtok vody 1,0 l/sec v každé sekci umožňují podélné dělící stěny z ocelových pásů. Žlaby jsou opatřeny černým nátěrem. Dělící pásy představují akumulátory slunečního tepla vyčnívající nad hladinu. Z každé sekce odtéká voda do sběrné jímky a odtud gravitačně ji lze doplňovat do cirkulace bazénů.

Průměrné ( skutečné ) množství energie dopadající za den ve W/m2.hod je 350 – 430 W/m2.hod.

Extrémní ohřev doplňované vody - zvýšení teploty vody po průchodu ohřívacím zařízením bylo dosaženo 

ve výši +10 oC.

 

Profil vrtu HV-1